No hi ha activitats per a aquest jaciment en aquests moments

Veure històric

Activitats Tòs Pelat

Visita El Tòs Pelat - estiu 2016

POBLAT IBÈRIC D'EL TÒS PELAT-MONCADA. Segles VI-IV a.C.
Adreça: Museo Arqueológico Municipal de Moncada. carrer Major, 35.
Telèfon: 961301752
Horari: de dilluns a divendres de 17 h a 20 h. Prèvia concertació.
Correu electrònic: museu@moncada.es

Descripció jaciment: Oppidum dels segles VI i el IV abans de la nostra era que va ocupar una xicoteta lloma immediata a la plana litoral valenciana i al riu Carraixet, i a pocs quilòmetres del litoral mediterrani, conformat en aquella època per extenses marjals i llacunes.
Gràcies a la seua posició, entre les grans ciutats d’Edeta i Arse va exercir un paper d’intermediació comercial entre ambdues.
S’ha excavat la part frontal d’una gran muralla que el delimitava amb torres, i un sector de grans habitatges i part d’un carrer. La muralla i les cases es van construir segons les tècniques tradicionalment ibèriques, amb un sòcol de pedres de maçoneria i murs fets amb atovons. Els aixovars indiquen que a les cases es van dur a terme labors de mòlta, de teixit, metal·lúrgiques i pràctiques de comensalia. En un dels departaments es va trobar un plom escrit el contingut del qual ha sigut interpretat com religiós o votiu.

Lloc

  • Del Viernes 01-07-2016 al Viernes 30-09-2016


Institucions i Municipis.